เกี่ยวกับ MOSSSI+ สิ่งทอ ผู้ผลิต

MOSSSI+ สิ่งทอ ผู้ผลิต จำกัด.
MOSSSI+ สิ่งทอ โรงงาน.
ผู้ผลิต DDDD / โรงงาน DDDD /

Adres: Room 812, 16/F, Bank of America Tower,
12 Harcourt Road, Central, Hong Kong

Tel: +852-3256635
Fax: +852-3256636
E-mail: sinoboss@hotmail.com